PROTA Program Çağrısı İyi Uygulama Örnekleri

01.10.2022

PROTA Prototip ve Ticarileştirme programının bir parçası olarak, teknoloji ve yenilik düzeyi, uygulanabilirlik ve ticarileştirme potansiyeli gibi kriterlere dayalı olarak 25 şirket, hızlandırma programına katılmak ve mentorluk desteği almak üzere seçilmiştir.

Program, ticari eğitim ve mentorluk ile şirketlere teknik ve ticarileştirme konularında destek sağlamayı ve ürünlerin ticarileştirilmesi sürecinde olgunluk seviyelerinde ilerlemeyi hedeflemektedir. Programdaki mentorluk süreci, her bir KOBİ için 56 saatten fazla sürmüştür ve KOBİ’ler mentorlarla ve teknik ve ticarileştirme konularında destek sağlayan uzmanlarla eşleştirilmiştir. Program kapsamındaki destekler doğrultusunda tüm şirketler TLC, MRC, CRL ve BRL boyutlarında daha yüksek bir olgunluk seviyesine yükselerek ticarileşme sürecine yaklaşmışlardır.

  • Bu program sayesinde, AltiDynamics, Teknoprom ve Metapax gibi üç şirket, ilk ürünlerini başarıyla çıkartarak somut bir ilerleme kaydetmiştir. Ayrıca, Ayanlı Yazılım şirketi 20.000 ABD Doları değerinde geliştirdikleri ürünle birlikte ön siparişlerini almayı başarmıştır.
  • Bu şirketlerden bazılarının ön plana çıkan yenilikleri arasında, Teknoprom'un aktif karbon hava filtresi, Metapax'ın benzersiz akustik izolatörü ve Plankton'un akıllı su altı atık toplama cihazı bulunmaktadır.
  • PROTA Prototip ve Ticarileştirme programı sayesinde, Teknoprom, Metapax ve Plankton Deniz Teknolojileri gibi şirketlere pazar ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve ticari açıdan başarılı olan yenilikçi ürünler geliştirmelerine olanak sağlanmıştır.
  • Hedeflenen sonuçları arasında teknolojilerin ticarileştirilmesini teşvik etmek ve yeni işletmelerin oluşturulmasını desteklemek olan PROTA Prototip ve Ticarileştirme programı, hedeflerine önemli ölçüde ilerleme kaydetmektedir.